Niels Ebbesens Venner holder traditionerne i hævd

Borgmester Torben Hansen bød velkommen til Niels Ebbesens Venner (Foto: News-Medie)

Foreningen Niels Ebbesens Venner har afholdt deres traditionsrige generalforsamling i Randers.

Vanen tro samledes deltagerne ved statuen af Niels Ebbesen. Den er placeret centralt på Rådhustorvet og står ved det gamle rådhus, hvor generalforsamlingen senere fandt sted.

Det er skikken, at en af byrådets politikere holder en kort tale ved statuen og nedlægger en blomsterbuket. I år var det borgmester Torben Hansen.

Torben Hansen satte fokus på samarbejdspolitikken under besættelsen. Det er i år 75 år siden, at samarbejdspolitikken under besættelsen brød sammen. Det er også 75 år siden, at nazisterne forsøgte at deportere de danske jøder, og det er også 75 år siden, at den danske modstand for alvor tog fart.

»Formålet med samarbejdspolitikken var jo at mildne effekterne af den tyske besættelse, og bevare det danske demokrati,« sagde Torben Hansen, og mindede om det skisma, at der i samarbejdspolitikken natur, må gås på kompromis med de samme demokratiske idealer, som man forsøgte at bevare.

Derfor mener han, at samarbejdspolitikken og de handlinger som lå bag, skal ses i et 1940-lys, og ikke i et baglys adskillige årtier senere.

»Både den 29. august 1943, 1. og 2. oktober 1943, og 5. maj 1945 viste også, at vort demokrati er stærkt og rodfæstet. Det er min urokkelige tro på, at det vil det altid være, uanset hvilke storme der end kommer de kommende årtier,” sluttede borgmesteren.

Som tak for velkomsten overrakte formand for Niels Ebbesens Venner, Jan Fagerlund en gave til Torben Hansen. Det var en russisk kikkert, som stammer fra tiden omkring den kolde krig.

(Foto: News-Medie)

Efter velkomst og en fællessang i byrådssalen blev de medlemmer mindet, som i det forgangne er afgået ved døden, hvorefter der blev afholdt et minuts stilhed.

Niels Ebbesens Venner har en stolt tradition med at tildele en række personer Niels Ebbesens Venners erindringstegn.

Erindringsmedaljen kan tildeles personer, som har udvist en særlig forsvarsvilje eller styrket dansk sammenhold og frihedsånd.

I år skulle medaljen tildeles tre personer, hhv. major Thomas Nicolaj Hanager Skjøth, men han blev kaldt til møde i USA, og var derfor forhindret i personligt at møde op.

Det samme var oversergent Jacob Wislaw Malama  Panton-Kristiansen. Han er ikke mere i aktiv tjeneste på grund af skader efter alvorlige træfninger, og blev primusmotor for en bevægelse for veteraner. De får i stedet medaljen overrakt ved et arrangement på Rindsholm Kro.

Den sidste medalje blev tildelt Lisbeth Johansen fra organisationen ”LittleBigHelp.” Det er en organisation, som arbejder for at skabe bedre muligheder for udsatte kvinder og børn i Vestbengalen, Indien.

Hun var indstillet til medaljen med den begrundelse, at hun er en af de stærke og modige kvinder, som opgiver karriere og luksus for at hjælpe mennesker i nød. Så stor nød, at mange ikke ville have kunnet overleve uden den hjælp.

Lisbeth Johansen fra “LittleBigHelp” fik tildelt Niels Ebbesen medaljen (Foto: News-Medie)

Du kan læse mere om ”LittleBigHelp” her.

Formand Jan Fagerlund oplyste i sin beretning, at Niels Ebbesens Venner sammen med andre i mere end et år, havde forsøgt at få ændret placeringen af et stenkors, hvor digteren og præsten Kaj Munk blev fundet myrdet.

Stenen var gemt bag et autoværn, og det så ifølge Jan Fagerlund forfærdeligt ud, og Niels Ebbesens Venner mente ikke det var værdigt. Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe, som skulle komme med forslag til ændringer, således at stenen igen kom til ære og værdighed. Det lykkedes, og nu er Kaj Munks mindelund blevet indrettet på stedet.

Formand for Niels Ebbesens Venner, Jan Fagerlund (Foto: News-Medie)

Af beretningen fremgik det også, at Niels Ebbesens Venner består af folk fra stort set samtlige samfundslag og politiske holdninger er repræsenteret i foreningen, men som alle er parate til at gøre en indsats for Danmark, danskheden og demokrati.

»Når du ser soldater fra international tjeneste marcherer i byerne, så send en tanke til Niels Ebbesens Venner. Det var Niels Ebbesens Venner der fik det indført. Oberst Kim Astrup, afdøde Mogens Camre og jeg selv arbejdede hårdt på vegne af Niels Ebbesens Venner, og det lykkedes at overbevise Forsvarskommandoen. Og det er vi utroligt glade for og også lidt stolte over,« bemærkede formanden.

(Foto: News-Medie)

Efter generalforsamlingen gik deltagerne traditionen tro til Slotskroen, hvor der blev serveret biksemad.

Der kan læses mere om Niels Ebbesens Venner her.

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*